Naujienų archyvas

TILS atstovė dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje su administracinių teismų atstovais

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta vasario 19, 2010


Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusioje diskusijoje „Kova su korupcija ir biurokratizmu vykdomosios valdžios ir savivaldos institucijose: administracinių teismų vaidmuo ir galimybės“ buvo apžvelgtos korupcijos vykdomosios valdžios institucijose priežastys bei kovos su šiuo reiškiniu problemos. Taip pat kalbėta apie administracinių teismų indėlį šalinant teisines korupcijos prielaidas bei didinant viešojo administravimo institucijų veiklos skaidrumą ir viešumą. Renginyje dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjai bei apygardų administracinių teismų atstovai.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School