Naujienų archyvas

TILS dalyvavo, svarstant Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo projektą

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta kovo 14, 2012


Šiandien TILS atstovė dalyvavo pirmąjame Ministro pirmininko sudarytos darbo grupės Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo projektui parengti susitikime Užsienio reikalų ministerijoje. Savo įsitraukimu į šią diskusiją, TILS siekia sustiprinti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos vystomojo bendradarbiavimo veiklos ir humanitarinės pagalbos skaidrumą, atskaitingumą, „Gerosios donorystės principų“ diegimą ir didesnį visuomenės informuotumą apie biudžeto lėšų leidimą paramos teikimui.

Darbo grupė: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=419775&p_query=&p_tr2=2

"Gerosios donorystės principai": http://www.goodhumanitariandonorship.org/gns/principles-good-practice-ghd/overview.aspxDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School