Naujienų archyvas

TILS direktorius Rytis Juozapvičius dalyvavo LR1 laidos "Ryto garsai" diskusijoje apie žiniasklaidos korupciją. Pokalbį inspiravo "Transparency International" kartu su kitom pasaulinėm organizacijom paskelbtas pareiškimas dėl žiniasklaidos papirkinėjimo.

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta liepos 29, 2004


Šešios pasaulinės organizacijos šią savaitę pareiškė palaikančios principus, turinčius skatinti skaidresnį žiniasklaidos ir ryšių su visuomene profesionalų bendradarbiavimą ir nutraukti žiniasklaidos papirkinėjimą visame pasaulyje. Šiuos principus palaiko Tarptautinis spaudos institutas (International Press Institute), Tarptautinė žurnalistų federacija (the International Federation of Journalists), „Transparency International“, Pasaulinis ryšių su visuomene ir komunikacijos vadybos aljansas (the Global Alliance for Public Relations and Communications Management), Ryšių su visuomene tyrimų ir mokymo institutas (the Institute for Public Relations Research and Education) ir Tarptautinė ryšių su visuomene asociacija (the International Public Relations Association).

Tarptautinės ryšių su visuomene asociacijos sukurtoje Žiniasklaidos skaidrumo chartijoje išreikšti šie principai:

 Informacija žiniasklaidoje turi pasirodyti žurnalistams ir redaktoriams nusprendus, kad tai yra naujiena, o ne už mokestį grynaisiais ar kitokiu būdu, arba mainais už kitokius paskatinimus.

 Informacija žiniasklaidoje, už kurią mokama, turi būti aiškiai identifikuojama kaip reklama, rėmimas arba pardavimų skatinimas.

 Joks žurnalistas ar žiniasklaidos atstovas neturi daryti užuominų, kad naujiena pasirodys žiniasklaidoje dėl kokių nors priežasčių, išskyrus pačios naujienos vertę.

 Jei žurnalistui, norinčiam susidaryti nuomonę, reikalingi produktų arba paslaugų pavyzdžiai, iš anksto turi būti aptartas laikas, per kurį pasiskolintas pavyzdys turi būti grąžintas.

 Žiniasklaidos priemonė turi raštu apibrėžti nuostatas dėl dovanų arba pigesnių produktų ar paslaugų gavimo ir pareikalauti, kad žurnalistai šias nuostatas pasirašytų.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School