Naujienų archyvas

TILS ieško vyriausiojo tyrėjo studijai parengti

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta sausio 04, 2011


„Transparency International“ Lietuvos skyrius ieško vyriausiojo tyrėjo studijai „Lietuvos nacionalinės integralumo sistemos įvertinimas“ arba jos daliai parengti. Šis tyrimas – tai „Transparency International“ Lietuvos skyriaus įgyvendinamo projekto „Įrodymais pagrįstas veikimas prieš korupciją: Europos integralumo sistemų projektas“ dalis. Projekto rėmėjai – Europos Komisija ir „Transparency International“ Sekretoriatas.

Nacionalinės integralumo sistemos (NIS) įvertinimas – nuo 2001 metų „Transparency International“ naudojamas įrankis, skirtas sisteminiu būdu tirti ir kovoti su korupcija. Įvertinimo metu bus analizuojamas pagrindinių valstybinių institucijų, valdžios šakų bei sektorių integralumas, skaidrumas ir atskaitingumas, jų pajėgumas kovoti su korupcija.

Išsamiau apie „Nacionalinės integralumo sistemos įvertinimo“ tikslus, metodologiją bei kitose valstybėse atliktus analogiškus tyrimus galima perskaityti „Transparency International“ puslapyje adresu: http://www.transparency.org/policy_research/nis .

Pirminės studijos versijos pateikimo laikas – 2011 m. balandžio mėnuo, galutinės versijos – 2011 m. rugpjūčio mėnuo. Konkretus atlygio už studijos parengimą dydis priklausys nuo prisiimtos atlikti studijos dalies, orientacinis maksimalus atlygio dydis – iki 13920 Lt (prieš mokesčius). Tyrėjas turės dalyvauti tarptautinio NIS projekto įžanginiame susitikime Berlyne, kurio metu bus aptarti studijos rengimui svarbūs klausimai. Susitikimas vyks 2011 m. sausio 31 – vasario 3 d.; kelionės ir nakvynės išlaidas (apie 2000 Lt) turės dengti pats tyrėjas.

Kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams:

– Išsilavinimas bei darbo patirtis politikos mokslų, viešojo administravimo, teisės ar kitoje socialinių mokslų srityje;
– Patirtis atliekant socialinių problemų, politikos, institucijų veiklos analizę, ypatingai geras valstybės valdymo sistemos išmanymas. Korupcijos reiškinio analizės patirtis būtų privalumas;
– Puikus valdžios institucijų veiklos teisinių ir praktinių aspektų supratimas;
– Skaidrumo, atskaitingumo ir antikorupcinės veiklos terminologijos bei problematikos žinojimas;
– Patirtis dalyvaujant valdymo gerinimo iniciatyvose, ypač antikorupcijos srityje;
– Patirtis recenzuojant kitų tyrėjų tekstus;
– Gebėjimas rašyti glaustai ir neakademinei bendruomenei;
– Geras anglų kalbos mokėjimas (žodžiu ir raštu);
– Kiekybinių rodiklių ir įvertinimo metodologijų taikymo patirtis (pageidautina).

Kiti reikalavimai:

– Galėti dalyvauti įvertinimo susitikime ir NIS seminare Lietuvoje;
– Reguliariai bendradarbiauti su projekto koordinatoriumi ir projekto vykdytojais;
– Galėti dalyvauti studijos pristatymo, viešinimo renginiuose.

Vyriausiojo tyrėjo užduotys:

– Pagal NIS metodologiją ir reikalavimus parašyti ir iki nustatytų terminų pateikti studiją, atitinkančią NIS tyrimo standartus; koreguoti studiją pagal projekto vykdytojų ir patariamosios grupės pastabas;
– Reguliariai informuoti bei konsultuotis su projekto vykdytojais apie studijos rengimo pažangą;
– Recenzuoti kitų studijos rengime dalyvausiančių tyrėjų sukurtus tekstus (t.y., prižiūrėti šių tekstų atitikimą bendrai tyrimo koncepcijai);

Gyvenimo aprašymus (CV) anglų kalba, atitinkamą patirtį bei kvalifikaciją įrodančių svarbių ankstesnių mokslinių darbų bei tyrimų sąrašus (taip pat pageidautina pateikti nuorodas į elektronines tokių darbų versijas), asmenų, galinčių pateikti rekomendacijas, kontaktus iki 2011 m. sausio 19 d. siųsti adresu sergejus@transparency.lt. Kandidatus prašytume nurodyti darbo, kurį jie galėtų apsiimti, apimtį ir savo finansinius lūkesčius.

Dėl papildomos informacijos kreiptis telefonu (8 5) 212 6951 arba elektroniniu paštu milda@transparency.ltDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School