Naujienų archyvas

TILS ir Piliečių santalka pateikė užklausimą ministerijoms dėl jų atliktų viešųjų pirkimų

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta sausio 26, 2011


“Transparency International” Lietuvos skyrius (TILS) ir Piliečių santalkos viešųjų finansų grupė, siekdami didesnio viešųjų pirkimų skaidrumo, keturiolikai Lietuvos Respublikos ministerijų pateikė oficialų informacijos užklausimą dėl papildomos informacijos apie 2009 ir 2010 metais įvykdytus viešuosius pirkimus pateikimo.

Šio socialinio audito metu siekiama gauti visų ministerijų atliktų viešųjų pirkimų sąrašus, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos sutarties objektas, tiekėjas arba rangovas, sutarties sudarymo data, pirkimo vertė ir būdas, pagal kurį buvo įvykdytas pirkimas. Nevyriausybinės organizacijos taip pat prašo pateikti duomenis apie tai, kokią bendrą sumą kiekviena ministerija išleido viešiesiems pirkimams 2009 ir 2010 metais. Tokios informacijos pateikimas leistų visuomenei geriau suprasti, kaip ministerijos leidžia mokesčių mokėtojų lėšas.

LR Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnis įpareigoja perkančiąsias organizacijas teikti ataskaitas bei pranešti apie atliekamus bei atliktus viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) bei paskelbti šią informaciją perkančiosios organizacijos tinklapyje. Įstatymas neįpareigoja skelbti bendros atliktiems viešiesiems pirkimams išleistos pinigų sumos savo tinklapyje, tokią informaciją institucija teikia VPT.

„Pagal įstatymą tokia informacija nėra konfidenciali, draudimo ją viešinti nėra. VPT teikia tik sugrupuotą informaciją apie viešuosius pirkimus, iš kurios apie atskiros institucijos veiklą suprasti labai sunku. Pavyzdžiui, šiuo metu iš ministerijų pateikiamų išklotinių neįmanoma sužinoti, kiek ir kokie pirkimai vyko neskelbtų derybų būdu. Esame įsitikinę, kad viešai skelbiama išleista pinigų suma visiems institucijos atliktiems pirkimams yra pradinė ir esminė viešųjų pirkimų skaidrinimo sąlyga. Taigi savo kreipimusi siekiame, kad ši informacija taip pat būtų vieša“, teigia „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.

2008 metais atlikto Viešųjų pirkimų tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) bei „Transparency International“ Lietuvos skyriaus viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimo duomenimis, net 37 % apklaustų verslininkų korupciją ar neskaidrumą nurodė kaip problemas, su kuriomis jie susiduria dalyvaudami viešuosiuose pirkimuose. 48 % verslininkų nedalyvavo viešuosiuose pirkimuose, nes laimėtojas buvo žinomas iš anksto.

Adobe Acrobat dokumentas TILS ir Piliečių santalkos prašymas suteikti informacijąDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School