Pasiūlymai

TILS siūlo Visuomenės informavimo įstatymo pataisas

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta lapkričio 03, 2021


„Transparency International“ Lietuvos skyrius teikia pasiūlymus Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimams. TILS siūlo atsisakyti „viešojo asmens“ apibrėžimo bei kartu numatyti išsamesnius kriterijus, pagal kuriuos asmens duomenys galėtų būti skelbiami ir be jo sutikimo, atsižvelgiant į viešąjį interesą. 

TILS teikiami pasiūlymai grindžiami požiūriu, jog dabartinis asmens duomenų apsaugos reguliavimas Visuomenės informavimo įstatyme (VIĮ) nedera su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

TILS siūlo atsisakyti „viešojo asmens“ apibrėžimo (VIĮ 2 str. 74 d.). Atsižvelgiant į BDAR reguliavimą, asmens statusas (viešas ar privatus) nėra absoliutus kriterijus, bet vienas iš kriterijų, į kurių visumą atsižvelgiama sprendžiant, ar asmens duomenys gali būti viešinami be to asmens sutikimo. 

Kartu TILS siūlo labiau suderinti VIĮ 14 str. 3 dalyje numatytus kriterijus, pagal kuriuos būtų sprendžiama dėl asmens duomenų viešinimo, su EŽTT praktikoje taikomais kriterijais, nurodant, jog asmens duomenys gali būti skelbiami be jo sutikimo „tokia apimtimi, kiek yra būtina demokratinėje visuomenėje, atsižvelgiant į viešojo intereso reikšmę, asmens žinomumą, socialinį statusą ir ryšius, duomenų gavimo ir paskelbimo būdą ir kitas aplinkybes“.  

„Taisydami įstatymą turime puikią progą akcentuoti viešojo intereso svarbą mūsų gyvenime. Šiuo metu matau aiškią problemą – už asmens duomenų apsaugos uždangos dažnai slepiamasi, kai visuomenė nori sužinoti daugiau apie viešąsias lėšas, viešąjį sektorių arba politikus. Tai demotyvuoja žmones, sumažina skaidrumą ir tik padidina terpę korupcijai. Labai norėčiau aktyvesnio ir konstruktyvesnio Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir kitų institucijų vaidmens formuojant gerąją praktiką,” – sako Sergejus Muravjovas, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas.

Su detaliais TILS pasiūlymais LR visuomenės informavimo įstatymo pakeitimams galite susipažinti čiaDaugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School