Naujienų archyvas

TILS pristatė „Transparency International“ regioninę studiją „Laikas baigėsi: Senaties terminai ir baudžiamasis persekiojimas už korupciją ES šalyse narėse“.

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta vasario 03, 2011


Šioje studijoje „Transparency International“ ekspertai vertina senaties terminų įtaką baudžiamajam persekiojimui už korupcijos nusikaltimus Europos Sąjungoje. Studija yra paremta 27 tyrimais, kuriuose, siekiant nustatyti trūkumus ir sektinas praktikas, buvo tiriamas senaties terminų institutas skirtingų šalių teisiniuose kontekstuose.

Tyrimo metu nustatyta, kad su korupcija susijusius nusikaltimus įvykdžiusių asmenų nebaudžiamumas kelia didelį susirūpinimą visoje Europos Sąjungoje. Pagrindinės nustatytos problemos buvo per mažas nustatomų korupcijos atvejų skaičius, žmogiškųjų išteklių stoka bei teisėsaugos institucijų ir teisminių institucijų darbuotojų kompetencijos trūkumas. Daugelyje Europos šalių antikorupcinių įstatymų vykdymą apsunkina užsitęsę bylų nagrinėjimai bei, kai kuriais atvejais, dideli biurokratijos mastai, taip pat reikalavimai pateikti perteklinį kiekį įrodymų. Šiame kontekste senaties terminai dažnai yra pernelyg trumpi, kad būtų galima asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn, ypač esant ribotoms galimybėms prireikus pratęsti senaties termino trukmę.

Pavyzdžiui, kaip įdomesni studijoje nagrinėti valstybių senaties termino reglamentavimo atvejai yra įvardijamos Italija, Graikija ir Portugalija. Šiose valstybėse senaties terminas pagal įstatymus skaičiuojamas taip, kad teismo procesas gali būti iš esmės nutrauktas net jeigu pirmojoje instancijoje asmuo buvo pripažintas kaltu. Be to, Graikijos sistema numato itin palankias senaties terminų išimtis, taikomas beveik vien tik politikams.

Daugelyje Europos jurisdikcijų senaties terminų nustatymo tvarkose yra trūkumų ir spragų. Pagrindinės šio tyrimo rekomendacijos skirtingų šalių politikams yra atidžiai peržiūrėti savo šalių senaties terminų nustatymo tvarkas ir panaikinti bet kokias esamas spragas, trukdančias tirti korupcijos nusikaltimus. Senaties terminai turėtų būti apskaičiuojami atsižvelgiant į korupcijos bylų ypatumus. Senaties terminų nustatymo tvarka turi numatyti teismo proceso užlaikymus, kylančius, kuomet teismo proceso šalis turi teisinį neliečiamumą, arba dėl tarptautinio bendradarbiavimo. Siekiant nustatyti senaties terminų įtaką teisingumo vykdymui, reikia rinkti ir suteikti galimybę naudotis duomenimis apie baudžiamąsias bylas, nutrauktas dėl senaties terminų. Sistemos trūkumams nustatyti ir jiems pašalinti taip pat reikia fiksuoti konkrečias priežastis dėl kurių nutraukiamos bylos.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School