Naujienos
Naujienų archyvas

TILS rekomendacijos "Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2022 metų programos"

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta rugpjūčio 07, 2020


„Transparency International“ Lietuvos skyrius pateikė savo rekomendacijas dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2022 metų programos patvirtinimo projekto derinimo.

TILS siūlo:

  1. Sukonkretinti, kokio (pamatuojamo) tikslo siekiama su kiekviena numatyta priemone, bei kaip jos įgyvendinimas prisidės prie korupcijos lygio mažinimo sveikatos apsaugos sektoriuje;
  2. Sukonkretinti siekiamus rezultatus, numatant kokybinius / kiekybinius rodiklius, kurie leistų aiškiau pamatuoti programos įgyvendinimo pokytį. Pavyzdžiui, pagal numatytus rezultatų kriterijus „informacijos viešinimas“, „parengtos rekomendacijos“, „parengta atmintinė“, „suorganizuota diskusija“, „informacijos viešinimas“, „parengtas vertinimas ir pateikti siūlymai“ ir kt., sunku suprasti, kokio pokyčio iš tiesų siekiama;
  3. Aktualizuoti parengtą priemonių planą, atsižvelgiant į (1) COVID-9 pandemijos sukeltus iššūkius ir identifikuotas problemines sritis (pavyzdžiui, skiriant daugiau dėmesio rizikų valdymui viešuosiuose pirkimuose, interesų konfliktų valdymui ir kt.); (2) Šiuo metu vykstančias diskusijas dėl naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo projekto ir kitų jį lydinčių teisės aktų turinio;
  4. Surengti viešąją konsultaciją / pasitarimą su suinteresuotų grupių atstovais, kurio tikslai galėtų būti bent du: (1) įvertinti išmoktas pamokas iš praeitos programos įgyvendinimo laikotarpio; (2) prioritetizuoti, kurios priemonės numatomame plane yra svarbiausios, kam reikėtų skirti daugiausiai dėmesio per ateinančius dvejus metus, bei nusistatyti konkrečius sėkmės matavimo rodiklius. Toks pasitarimas leistų surinkti grįžtamąjį ryšį ir susitarti dėl svarbiausių prioritetų.


Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School