Naujienų archyvas

TILS siūlo Europos Tarybai atsižvelgti į prastos lobizmo priežiūros pamokas

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta balandžio 27, 2016
Europos Tarybai rengiant rekomendacijas, kaip Lietuva ir kitos šalys galėtų geriau prižiūrėti lobizmą, „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) siūlo pasimokyti iš Lietuvos patirties ir numatyti, kokią konkrečiai informaciją lobistai turėtų viešai skelbti apie savo veiklą ir kokie asmenys arba organizacijos turėtų vadintis lobistais.

Europos Tarybai išsiųstuose pasiūlymuose TILS primena, kad dar 2000 m. Lietuvoje priimtas Lobistinės veiklos įstatymas neveikia, įtaka daroma neskaidriai, o politikus ir valstybės tarnautojus dažniausiai bandoma paveikti neoficialiais būdais.

Remiantis Lietuvos patirtimi reguliuojant lobistinę veiklą, TILS pateikia šias rekomendacijas:

  1. Lobistinė veikla turėtų būti aiškiai apibrėžta valstybių įstatymuose, o lobizmu laikomas bet koks įtakos darymas sprendimų priėmimui, įskaitant ir tuos atvejus, kai įtaką daryti siekia verslo asociacijos ar nevyriausybinės organizacijos.
  2. Lobizmu užsiimantys asmenys turėtų laiku ir detaliai pateikti informaciją apie savo veiklą bei išlaidas. Be to, būtina užtikrinti, kad visi jų pasiūlymai, komentarai ar pastabos būtų užregistruoti ir vieši.
  3. Prieš priimant teisės aktus būtina atlikti tikslias poveikio arba, kai įmanoma, kaštų ir naudos analizes.
  4. Politikai ir kiti sprendimų priėmėjai turėtų nurodyti, kokie asmenys ar interesų grupės siekė daryti įtaką konkretiems sprendimams (kurti „teisėkūros pėdsaką“). Ši informacija turėtų būti pateikiama reguliariai ir detaliai.

Europos Tarybos Europos teisinio bendradarbiavimo komitetas šiuo metu rengia rekomendacijas dėl lobistinės veiklos valstybėse narėse reguliavimo bei kviečia pilietinės visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus atstovus teikti savo pasiūlymus.

TILS primena, kad Lietuvoje iki šiol nėra tinkama reguliuojama lobistinė veikla. TILS užsakymu 2015 m. atliktos Lietuvos verslininkų apklausos rezultatai rodo, kad dažniausiai interesų grupės politikus ir valstybės tarnautojus siekia paveikti neoficialiais būdais, pasinaudojant pažintimis, siūlant finansinį atlygį, aukojant arba kitaip remiant politines partijas. Tai dažniausiai ir geriausiai daro ne registruoti lobistai, o asociacijos.

Su visomis TILS rekomendacijomis Europos Tarybai galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos:

Rūta Mrazauskaitė, +37061524457Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School