Tyrimai

TILS skelbia bendrovės "Žvilgsnis iš arčiau" pastabas apie 2004 m. Seimo rinkimų politinių kampanijų finansines ataskaitas: politinės partijos vis daugiau lėšų nurodo kaip "nuosavas" dar labiau sustiprindamos įtarimus dėl jų kilmės neskaidrumo.

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta lapkričio 02, 2004


Paaiškinimų apie „Žvilgsnis iš arčiau“ metodologiją prašome ieškoti šioje svetainėje 2004 m. rugpjūčio 12 d. „Naujienose“. „Žvilgsnis iš arčiau“ ir „Infobankas“ TILS prašymu nemokamai tiria politikų finansų skaidrumą.

Štai naujausios „Žvilgsnis iš arčiau“ pastabos:

Lėšų (pajamų) pasiskirstymas pagal gavimo būdą ir jų palyginimas

2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai viso lėšų: 12.517.857 Lt.

2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą. viso lėšų: 4.389.544 Lt.

Lėšų tipas

LR Seimo rinkimai

LR Seimo rinkimai

Europarmalento Rinkimai

Europarlamento

Rinkimai

Litais

procentais

Litais

Procentais

Nuosavos partijos lėšos / Kandidatų nuosavo lėšos

5.895.260+ 954.339= 6.849.599

apie 55 proc.

881.520

Apie 20 proc.

Juridinių asmenų aukos

4.548.524

apie 36 proc.

1.960.029

Apie 45 proc.

Fizinių asmenų aukos

1.119.373

apie 9 proc.

1.539.579

Apie 35 proc.

Daugiausia fizinių asmenų rėmėjų „Europarlamento rinkimuose“ turėjusios partijos ir jų pokytis

Partija

Suma, Lt

Suma, Lt

Pastaba

LR Seimo rinkimai

Europarmalento Rinkimai

Darbo partija

20.000

716.600

Sumažėjo 35,8 kartus

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

9.974

331.515

Sumažėjo 33 kartus

Liberalų demokratų partija

0

131.500

Sumažėjo 131.500 kartų

Naujoji sąjunga (socialliberalai)

41.373

86.772

Sumažėjo 2,09 kartus

Lietuvos socialdemokratų partija

18.134

71.900

Sumažėjo 3,9 kartus

IŠVADA I:

1) LR Seimo rinkimuose sumažėjo „Juridinių asmenų aukų“ nuo 45 iki 36 proc. – neigiamas faktorius;

2) LR Seimo rinkimuose padidėjo „Nuosavos partijos lėšos kartu su nuosavomis kandidatų lėšomis“ – nuo 20 iki 55 proc.

Po Europos parlamento rinkimų buvo finansavimo skaidrumo išvadų pateikimų girdėjome ne vieną repliką, jog partijos gailisi parodžiusios, savo rėmėjus fizinius asmenis ir taip įnešusios papildomų neskaidrumo faktorių. Pastebėtina, jog seniausios partijos parodė pavyzdį ir jaunesnėms partijoms, todėl šių rinkimų deklaracijose beveik visų partijų nuosavos lėšos labai padidėjo.

IŠVADA II:

1) pastebėjome, jog fizinių asmenų rėmėjų tarpe yra su atskirais kandidatais ar jų šeimos nariais susijusios įmonės, todėl šias lėšas galima taip pat laikyti, kaip kandidatų ar partijų nuosavas lėšas, todėl tikslus „Juridinių asmenų aukos“ yra dar mažesnės nei nurodyta;

2) Pastebėjome, jog partijos, kurių sąrašuose „Europos parlamento“ rinkimuose spindėte spindėjo stambūs rėmėjai fiziniai asmenys, šiandien nurodo, jog juos vos keliais ar keliasdešimt tūkstančių litų teparėmė fiziniais asmenys. Tikėtina, jog šie rėmėjai niekur nedingo, o jų paaukotus pinigus partijos nurodė, kaip „Nuosavas lėšas“.

IŠVADA III:

1) Kad yra ir skaidrių kompanijų, nebijančių prisiimti rizikos dėl politinių įsitikinimų, parodo faktas, jog panašiomis pinigų sumomis, jos rėmė politines partijas per abejus rinkimus.

Vartojant šiuos duomenis prašome pateikti nuorodą į „Žvilgsnis iš arčiau“!Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School