Naujienų archyvas

Transparency International Lietuvai taikomas Korupcijos suvokimo indeksas ir toliau blogėja. Kaip skelbia TI atlikto tyrimo „Korupcijos suvokimo indeksas – 2004“ rezultatai, šiais metais metais Lietuvos KSI yra 4,6 balo ir yra 44 vietoje.

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta spalio 20, 2004


TI KSI – 2004 lentelėje Lietuva dalinasi 44 vietą su Kuveitu ir PAR 146 valstybių eilėje. 2003 metais Lietuvos KSI buvo 4,7 balo, ji užėmė 41 vietą 133 valstybių sąraše. Šiais metais ekspertai sudarė KSI remdamiesi 12 nepriklausomų institucijų atliktomis 18 apklausų.

KSI matuojama, kiek tiriamoje šalyje suvokiama egzistuojanti valstybės bei savivaldybių tarnautojų ir politikų korupcija. KSI yra kompleksinis indikatorius, nustatomas remiantis verslo atstovų apklausomis ir kitais ekspertiniais tyrimais. KSI yra svarbus informacijos šaltinis tarptautinėms politinėms institucijoms bei verslo ir finansų struktūroms. Ekspertai pabrėžia, kad vertinant korupcijos suvokimą konkrečioje šalyje reikia žiūrėti į KSI balus, o ne į valstybių sąraše užimamą vietą. Tiek balus, tiek vietą gali pakoreguoti viso labo tyrimo metodologijos pokyčiai.
Pernai KSI Lietuvoje pirmą kartą pablogėjo po ketverių metų tyrimų. 2003 metais Lietuvos KSI sumažėjo nuo 2002 metais registruotų 4.8 balo iki 4.7 balo. Lietuvai niekaip nepavyksta įveikti 5 balų barjero, atskiriančio mažai korumpuotas valstybes nuo valstybių, kurios tebesusiduria su rimtomis korupcijos problemomis.
Šiais metais Estija minima tarp šalių, kuriose KSI pagerėjo. Tačiau tas pagerėjimas gali būti siejamas su tyrimo metodologijos pokyčiais. KSI-2004 Estijai taikoma 6 balai. Pernai Estija buvo 33 vietoje su 5,5 balais. Šiemet Latvija išlieka 57 vietoje su 4 balais. Tačiau pernai Latvija nors užėmė 57 vietą, KSI buvo mažesnis – 3,8 balo.
„Korupcija plataus mąsto viešuosiuose projektuose yra bauginanti kliūtis subalansuotai plėtrai ir sąlygoja pagrindinius praradimus tų visuomenės lėšų, kurios reikalingos švietimui, sveikatos apsaugai, skurdo mažinimui tiek besivystančiose, tiek išsivysčiusiose šalyse“, – šiandien pristatydamas TI KSI -2004 pareiškė TI valdybos pirmininkas Peter Eigen. „Jei mes siekdami Tūkstantmečio plėtros tikslo iki 2015 metų
tikimės sumažinti perpus skaičių žmonių, gyvenančių visiškame skurde, tai vyriausybės turi susidoroti su korupcija viešuosiuose pirkimuose“, – pažymėjo p. Eigen. TI duomenimis, kasmet dėl korupcijos viešuosiuose pirkimuose pasaulyje prarandama mažiausiai 400 mlrd. USD.
Transparency International pradėjo skelbti korupcijos suvokimo indeksą nuo 1995 metų. Korupcijos suvokimo indeksas skaičiuojamas tik tose šalyse, kuriose buvo atlikti mažiausiai 3 tyrimai. Transparency International yra tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, užsiimanti antikorupcine veikla.

Daugiau informacijos apie TI KSI – 2004 galima rasti šioje svetainėje skyrelyje „Tyrimai“ !Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School