Naujienų archyvas

“Transparency International” Lietuvos skyriaus iniciatyva dr. Severinas Vaitiekus parengė knygą “Korupcijos prevencijos sistema Lietuvoje: organizacijos ir veiksmų apžvalga”.

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta spalio 08, 2002


“Transparency International” Lietuvos skyriaus iniciatyva dr. Severinas Vaitiekus parengė knygą “Korupcijos prevencijos sistema Lietuvoje: organizacijos ir veiksmų apžvalga”. Knygoje apžvelgiama korupcijos samprata, būklė, keliama grėsmė ir daroma žala. Remiantis Nacionaline kovos su korupcija strategija, analizuojama korupcijos prevencijai skirta nacionalinė įstatymų leidyba, apibendrinamas skirtingų Lietuvos valdžios grandžių antikorupcinių iniciatyvų ir veiklos patyrimas, nagrinėjamas korupcijos kontrolę ir teisinį persekiojimą vykdančių institucijų darbas, apžvelgiamas visuomenės bei žiniasklaidos indėlis. Knygos pristatymas vyko Atviros Lietuvos fondo salėje. Pristatyme dalyvavo knygos autorius Dr. Severinas Vaitiekus Prof. Aleksandras Dobryninas, “Transparency International” Lietuvos skyriaus valdybos pirmininkas, Prof. Vytautas Piesliakas, Lietuvos Aukščiausio Teismo teisėjas.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School