Naujienų archyvas

"Transparency International" Lietuvos skyrius kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ragina Vyriausybę Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų priotitetus derinti su socialiniais ekonominiais partneriais.

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta spalio 19, 2005


“Transparency International” Lietuvos skyrius kartu su Pilietinės visuomenės institutu, Žinių ekonomikos forumu, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos studentų sąjunga, Investors’ Forum / Investuotojų forumu ir Atviros Lietuvos fondu atviru laišku kreipėsi į LR ministrą pirmininką Algirdą Brazauską dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo 2007-2013 metais.

Skelbiame šo laiško turinį:

„Gerbiamasis Ministre Pirmininke,

Jau kurį laiką Jūsų vadovaujama Vyriausybė planuoja, kaip ir kam bus panaudota Europos Sąjungos struktūrinė parama 2007-2013 metais. Šią veiklą koordinuojanti Finansų ministerija pabrėžia benradarbiavimo su visuomene ir socialiniais partneriais svarbą. Šių metų rugsėjo 29 dieną surengtoje konferencijoje buvo pristatytos bendros strateginės ES paramos panaudojimo gairės, galima valdymo schema, galimų programų pavadinimai ir paaiškinta, kad tolesni planavimo žingsniai bus derinami su socialiniais partneriais. Tačiau Vyriausybei jau pateiktas ir būsimų lėšų paskirstymo projektas.

Toks Vyriausybės elgesys planuojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą 2007-2013 metais mums nėra priimtinas.

Viena vertus, Lietuvos Vyriausybė nesilaiko europinio principo, reikalaujančio tartis su nevyriausybinėmis organizacijomis ir socialiniais regioniniais partneriais rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją. Valdžios institucijos vengia atviros diskusijos su visuomene dėl Lietuvos plėtros prioritetų, į kuriuos reikėtų nukreipti būsimą ES paramą. Vyriausybės sprendimas svarstyti ir patvirtinti numatomų ES milijardų paskirstymą konkrečioms programoms, nepristačius šių planų visuomenei, kelia pagrįstą pasipiktinimą.

Kita vertus, Vyriausybės parengti ES paramos paskirstymo planai per menkai atsižvelgia į Lietuvos kūrybinio potencialo plėtros ir spartaus šalies modernizavimo poreikius. Per mažai dėmesio juose skiriama investicijoms į Lietuvos žmones, investicijoms į mokslą bei žinias kaip modernaus ūkio ir sėkmingos visuomenės pagrindą.

Todėl raginame Vyriausybę netvirtinti būsimų ES lėšų paskirstymo, neišdiskutavus parengtų planų su visuomene. Valdžios institucijose svarstomi projektai visų pirma turėtų būti paskelbti žiniasklaidoje, aptarti viešose diskusijose ir suderinti su socialiniais partneriais. Taip pat kviečiame Vyriausybę tobulinti esamus projektus ir daryti tai, atsižvelgiant ne į šių dienų partinius ir grupinius, bet į ilgalaikius strateginius Lietuvos valstybės ir tautos interesus.“Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School