Naujienų archyvas

"Transparency International" Lietuvos skyrius pradeda įgyvendinti projektą "Skaidrumas per budrumą", kurio tikslas yra prisidėti prie efektyvaus ir skaidraus ES struktūrinių fondų panaudojimo Lietuvoje.

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta rugsėjo 23, 2005


Projektą remia Europos Sąjunga. Jame taip pat dalyvauja ir kiti „Transparency International“ organizacijos skyriai net iš penkių naujųjų ES valstybių narių: Estijos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos.

Šio projekto pagalba „Transparency International“ siekia prisidėti prie efektyvaus ir skaidraus ES struktūrinių fondų naujosiose valstybėse narėse panaudojimo, didindama pilietinės visuomenės supratimą apie jų tikslą, paskirstymą ir panaudojimą.

Lietuvos skyriaus tikslas yra ne tik informuoti suinteresuotas nevyriausybines organizacijas bei kitus socialinius, ekonominius ir regioninius partnerius apie ES struktūrinių fondų administravimą ir panaudojimą Lietuvoje, bet ir skatinti juos aktyviai siekti atstovavimo projektų atrankos procese. Projektu „Transparency International“ Lietuvos skyrius taip pat siekia atkreipti Lietuvos vyriausybės ir pilietinės visuomenės dėmesį į projektų atrankos proceso politizavimą, reikiamos informacijos trūkumą, nepakankamus atsakingų institucijų administracinius gebėjimus, netinkamą potencialaus interesų konflikto reguliavimą bei menką projektų atrankos procedūrų skaidrumą.

Lietuvos skyrius, įgyvendindamas projektą „Skaidrumas per budrumą“, bendradarbiauja su savo nuolatiniais partneriais – Pilietinės visuomenės institutu.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School