Viešųjų finansų skaidrumas


Tyrimai

Viešųjų finansų skaidrumas

Atviri duomenys kovai su korupcija: Lietuvos teismų pavyzdys

kovo 23, 2016

Šioje studijoje TILS kartu su kolegomis iš pasaulinio „Transparency International“ judėjimo pristato TILS įgyvendintą Lietuvos teismų skaidrumo iniciatyvą www...
Politikos skaidrumas

Tyrimai

Lietuvos atsparumo korupcijai sistemos tyrimas

spalio 20, 2015

NIS (ang. National Integrity Study) tyrimas apima svarbiausias šalies valdymo institucijas, atsakingas už kovą su korupcija. Šioms institucijoms veikiant ...
Tyrimai

Viešųjų finansų skaidrumas

Korupcinių rizikų ES struktūrinių fondų sistemoje Lietuvoje vertinimas

rugsėjo 24, 2013

Šioje korupcijos rizikų vertinimo užduotyje analizuojamas visas Lietuvoje sukurtas ES struktūrinių fondų valdymo mechanizmas, siekiant pasiūlyti universalias ...
Viešųjų finansų skaidrumas

Tyrimai

2012 M. Savivaldybių vykdytų neskelbiamų pirkimų analizė

liepos 24, 2013

TILS pateikia 2012 m. savivaldybių administracijų atliktų neskelbiamų pirkimų analizę, kurios tikslas -  išanalizuoti, kokią dalį pirkimų savivaldybės atlieka...
Tyrimai

Viešųjų finansų skaidrumas

2012 m. LR ministerijų neskelbiamų pirkimų analizė

liepos 20, 2013

Tikslas – išanalizuoti, kokia yra LR ministerijų vykdomų neskelbiamų pirkimų praktika. Ši analizė atlikta remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis. Patei...
Tyrimai

Viešųjų finansų skaidrumas

LR ministerijų 2011 metais vykdytų neskelbiamų pirkimų tendencijos

vasario 25, 2012

Tikslas – išanalizuoti, kokia yra LR ministerijų vykdomų neskelbiamų pirkimų praktika. Ši analizė atlikta remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis. Patei...
Tyrimai

Viešųjų finansų skaidrumas

Viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimas

liepos 25, 2009

Tyrimo tikslas – nustatyti kaip Lietuvos Respublikos verslo įmonių vadovai / jų įgalioti asmenys vertina viešųjų pirkimų būklę Lietuvos Respublikoje, atskleis...
Viešųjų finansų skaidrumas

Tyrimai

12 įžvalgų apie viešuosius pirkimus Lietuvoje

rugsėjo 25, 2007

Įmonių vadovai, turintys patirties viešųjų pirkimų konkursuose, išreiškė kritišką nuomonę apie informacijos sklaidą ir viešuosius pirkimus reguliuojančią teis...