Naujienų archyvas

Visuomenė JT Konvencijos prieš korupciją įgyvendinimo priežiūroje dalyvauti nekviečiama

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta rugsėjo 22, 2011


„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) parengė ir pristato paralelinę Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją (Konvencija) įgyvendinimo priežiūros ataskaitą. Šios ataskaitos tikslas – pateikti nepriklausomą alternatyvą oficialiajai valstybės ataskaitai, iš šalies įvertinti galimus Konvencijos įgyvendinimo trūkumus bei atkreipti visuomenės ir ekspertų dėmesį į pagrindines problemas teisiniame reguliavime ir praktikoje.

TILS atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje vis dar nesukurta tinkama pranešėjų apsaugos sistema ir būtina ne tik stiprinti teisinę asmenų, pranešančių apie galimus korupcijos atvejus, apsaugą, bet ir sukurti tinkamas technines sąlygas saugiai pranešti. TILS taip pat atliko trumpą teismų praktikos analizę juridinių asmenų bylose. Ši analizė atskleidė, kad bendrovės Lietuvoje dažniausiai baudžiamos palyginus švelniomis bausmėmis, tad kyla klausimas, ar už korupcines veikas nubaustos įmonės jaučia pakankamas pasekmes, atgrasančias jas nuo panašių veiksmų ateityje. Be to, esamas reguliavimas neleidžia vienareikšmiškai teigti, kad visi korupciniai nusikaltimai, padaryti privačiame sektoriuje, būtų baudžiami. Pavyzdžiui, Lietuvos teisminėje praktikoje dar nėra pasitaikę bylos dėl kyšininkavimo tarp dviejų privačių asmenų.

Už Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją įgyvendinimo priežiūrą bei oficialios įgyvendinimo ataskaitos parengimą Lietuvoje atsakinga Teisingumo ministerija. Šią savaitę Lietuvoje vieši ekspertai iš Rusijos Federacijos ir Egipto, kurie paskirti vertinti šį procesą. Vakar prasidėjo jų susitikimų ciklas su Lietuvos viešojo sektoriaus atstovais. Teisingumo ministerija kol kas oficialios ataskaitos nepaviešino, o į jos rengimą bei šiuos susitikimus pilietinės visuomenės ir privataus sektoriaus atstovai įtraukti nebuvo.

Konvencijoje pripažįstama, kad korupcijos prevencija ir kova su ja yra visų valstybių pareiga. Kad jų pastangos šioje srityje būtų veiksmingos, jos turi bendradarbiauti tarpusavyje, užtikrindamos ir pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų bei privataus sektoriaus įsitraukimą ir dalyvavimą. Nors šių grupių dalyvavimas nėra privalomas, pilietinės visuomenės įtraukimas į Konvencijos įgyvendinimo priežiūrą yra laikomas viena iš prielaidų, užtikrinančių atskaitomybę bei skaidrumą. Todėl nevyriausybinės organizacijos visame pasaulyje įvairiomis formomis įsitraukia į šį procesą.

Lietuva ratifikavo Jungtinių Tautų Konvenciją prieš korupciją 2006 m. gruodžio 5 d. Šia Konvencija siekiama suvienodinti korupcinių veikų supratimą pasaulyje bei užtikrinti sėkmingą šalių bendradarbiavimą, kovojant su korupciniais nusikaltimais. Konvencijos įgyvendinimo priežiūrai sukurtas specialus mechanizmas, pagal kurį Konvencijos įgyvendinimą vertina pačios šalys, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras, taip pat atsitiktinai parinktos kitos Konvencijos šalys dalyvės (Lietuvos atveju – Rusijos Federacija ir Egiptas). Lietuva vertinama pirmaisiais šio mechanizmo veikimo metais.

Parengtą ataskaitą TILS viešina savo tinklalapyje (galite su ja susipažinti čia ) bei pateikė LR Teisingumo ministerijai susipažinti. Kartu TILS parengė ataskaitos santrauką bei trumpą jos rengimo proceso aprašymą .

Daugiau informacijos: TILS projektų vadovė, Neringa Mickevičiūtė, tel. (8-5) 212 6951.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School