Naujienų archyvas

VMI sekasi pažaboti korupciją

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta spalio 06, 2006


Apie korupcijos pažabojimo būdus vertėtų kalbėti tiems, kurių darbą pastebi ir įvertina visuomenė. Deja, sociologiniai tyrimai liudija, kad Lietuvos žmonės daugelį šalies institucijų suvokia tampant vis labiau korumpuotomis arba nemato ten korupcijos sumažėjimo.

Tačiau nacionalinio korupcijos suvokimo ir patirties tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ (LKŽ) rezultatai rodo, kad vienos iš institucijų – Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) – situacija korupcijos požiūriu pagerėjo 2002 – 2005 –ųjų laikotarpiu.

VMI atvejis gali būti labai įdomus Lietuvos politikams ir įvairių institucijų tarnautojams karštligiškai ieškantiems korupcijos priešnuodžių.

Kyšių davimo indeksas, skaičiuojamas remiantis įmonių vadovų, tvarkiusių reikalus mokesčių inspekcijoje, patirtimi, minėtu laikotarpiu ženkliai sumažėjo. 2002 – aisiais 19 iš 100 su VMI susidūrusių įmonių vadovų prisipažino davę kyšį. 2004 – aisiais davusiųjų kyšį buvo 16, o 2005 – aisiais tik 3 iš 100 susidūrusiųjų su VMI ir apklausoje dalyvavusių įmonių vadovų.

Taip pat pastebimi įmonių vadovų ir gyventojų nuomonės pokyčiai apie VMI 2001 – 2005 –ųjų laikotarpiu. Akivaizdu, kad VMI kaip skaidresnę vertina tiek įmonių vadovai, tiek gyventojai: 2001 – aisiais 40 proc. įmonių vadovų ir 33 proc. gyventojų įvardijo VMI kaip labai korumpuotą. 2004 – aisiais VMI iškrito iš labiausiai korumpuotomis laikomų įstaigų šešetuko. 2005 – ųjų tyrimo rezultatai rodo, kad tik 9 proc. įmonių vadovų ir 27 proc. gyventojų vertino Valstybinę mokesčių inspekciją kaip labai korumpuotą.

Skaidrumo požiūriu, situacija VMI akivaizdžiai gerėja, tačiau nereikia pamiršti, kad keičiasi respondentų „jautrumas“ korupcijos tyrimams. Pastebima, kad respondentai vis dažniau vengia prisipažinti apie kyšininkavimą, kinta korupcijos kaip reiškinio suvokimas visuomenėje, todėl net vienodai formuojami klausimai gali būti šiek tiek skirtingai suprantami po trijų ar penkerių metų.

Tačiau nesant kitų duomenų apie korupcijos VMI suvokimo kitimą, LKŽ tyrimas duoda pagrindo kalbėti apie VMI pažangą kovoje su korupcija. Juolab, kad pati VMI iš tiesų vykdo ilgalaikę ir intensyvią korupcijos prevencijos programą.

TILS akimis, VMI sėkmė priklauso nuo šių anktikorupcinių priemonių efektyvaus taikymo:

· Elektroninių paslaugų diegimas leidžiantis sumažinti įstaigos klientų kontaktus su VMI darbuotojais.

· Mokesčių mokėtojų, švietimas, operatyvus informavimas, efektyvus bendradarbiavimas su žiniasklaida. Čia svarbu pažymėti VMI deklaruojamą nuostatą, kad jai piliečių supažindinimas su mokesčių naujienomis, įstatymais bei tvarkomis yra VMI pareiga, o ne pranašumas.

· Aptarnavimo standartų diegimas, kuomet per mokymus ugdomas vienodas visų VMI tarnautojų požiūris į mokesčių mokėtoją.

· VMI valstybės tarnautojo elgesio kodekso (priimto 1999, papildyto 2005 liepą) diegimas mokant praktiškai visus VMI tarnautojus profesinės etikos.

· Vidaus teisės aktų bei jų projektų vertinimas antikorupciniu požiūriu siekiant užkirsti kelią spragoms, dviprasmybėms ir sprendimo galios delegavimui vienam asmeniui.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School