Naujienų archyvas

VTEK turėtų viešinti visas turimas deklaracijas

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta birželio 23, 2014


Šiuo metu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos svetainėje (VTEK) viešai teikiamos viešų ir privačių interesų dek­la­ra­ci­jos su­tei­kia per ma­žai in­for­ma­ci­jos. Dek­la­ra­ci­jos ga­lė­tų bū­ti la­biau prie­ina­mos vi­suo­me­nei, be to, rei­kė­tų vie­šin­ti vi­sas VTEK tu­ri­mas dek­la­ra­ci­jas, portalui l.zinios.lt sakė TILS vadovas Sergejus Muravjovas.

Visą tekstą galite rasti čia .Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School