Politikos skaidrumas
Tyrimai

2012 m. pranešimų priėmimo LR institucijose tyrimas

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta kovo 24, 2013


Tyrimo metu buvo klausta, kaip institucijos priima ir apdoroja iš gyventojų bei pačiose institucijose dirbančių darbuotojų gaunamus pranešimus, kokias apsaugos priemones taiko gaunamiems asmens duomenims. Klausimynas buvo išsiųstas 2012 m. pavasarį 233 valstybėms įstaigoms ir joms pavaldžioms institucijoms bei savivaldybėms.Download Atsisiųsti Pranešimų Lietuvos Respublikos institucijose priėmimas (553,58 KB)

Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School