Tyrimai

NVO sektoriaus skaidrumo skatinimo tyrimas

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta rugsėjo 25, 2008


Tyrime apžvelgiama Lietuvos NVO veikla, kuri, pažymima, dažnai susiduria su finansavimo problemomis ir kvalifikuotų darbuotojų stoka. Pristatant NVO atskaitomybę dažniausiai nurodoma, kaip organizacijos laikosi savo tikslų, etikos normų bei viešina veiklas, tačiau finansiniams rodikliams skiriama santykinai nedaug dėmesio. Patys NVO atstovai Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus skaidrumą vertina gana kritiškai (68% NVO veiklą vertina kaip skaidrią ir visiškai skaidrią, 27% – kaip neskaidrią). Ataskaitoje analizuojama, kas lemia NVO neskaidrumą ir kaip galima tai spręsti.

 Download Atsisiųsti NVO sektoriaus skaidrumo skatinimas (317,74 KB)

Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School