Naujienos
Naujienų archyvas

SKELBIAME KONKURSĄ INŽINERINĖMS KONSULTACINĖMS PASLAUGOMS ĮSIGYTI

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta birželio 23, 2017


TILS skelbia konkursą įsigyti inžinerines konsultacines paslaugas

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) įgyvendina pirmąjį Sąžiningumo susitarimų projektą (angl. Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Funds, Phase II“, Nr. 2015CE16BAT098) Lietuvoje, finansuojamą Europos Komisijos. Sąžiningumo susitarimai – tai pasaulinio antikorupcinio judėjimo „Transparency International“ pasiūlytas stebėsenos ir gyventojų įtraukimo modelis, kuriuo siekiama prisidėti prie skaidrumo, atskaitingumo bei gerojo valdymo viešuosiuose pirkimuose. Šio modelio esmė – nepriklausomos šalies įtraukimas į viešojo sektoriaus institucijų įgyvendinamų projektų stebėseną.

Lietuvoje TILS stebės Vilniaus miesto savivaldybės vykdomus Neries krantinės rekonstrukcijos projektus bei šiuo metu ieško inžinieriaus / statybos eksperto nepriklausomai projektų stebėsenai, su kuriuo bendradarbiaujant bus atliekami žemiau nurodyti darbai. Daugiau informacijos apie projektus rasite čia ir čia.

Reikalavimai kandidatuojančiai įmonei/ekspertui:

 • Inžinerinis išsilavinimas;
 • Bent 3 m. patirtis vykdant techninę priežiūrą viešojo sektoriaus rangos projektuose, kuriuose buvo taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas;
 • Bent 3 m. patirtis teikiant išplėstines nepriklausomas inžinerines konsultacines paslaugas rangos projektuose;
 • Bent 3 m. patirtis teikiant statybos procesų konsultacines paslaugas panašaus pobūdžio rangos projektuose būtų privalumas.

Numatomi darbai:

 • Perkančiosios organizacijos parengto techninio projekto Neries krantinės rekonstrukcijai analizė: numatomų sprendinių ekspertinis vertinimas ir galimų (korupcinių) rizikų identifikavimas, atitikties įstatymams ir gerajai praktikai vertinimas;
 • Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų, atliekamų įgyvendinant Neries krantinės rekonstrukciją, dokumentų projektų (techninių specifikacijų ir kvalifikacinių reikalavimų) analizė: ekspertinis vertinimas ir galimų korupcinių rizikų identifikavimas, atitikties įstatymams ir gerajai praktikai vertinimas;
 • Statybos darbų ir medžiagų nepriklausomas vertinimas lankantis statybų aikštelėje pagal su rangovais suderintą grafiką, siekiant užtikrinti atliekamų darbų kokybę;
 • Konsultuoti TILS kitais su projektu susijusiais rangos klausimais (pavyzdžiui, dėl rangovų ar subrangovų pateikiamų vertinimų, prašymų keisti sutartis ir kt.).

Numatoma kontrakto pradžia bei pabaiga: 2017 m. liepos 16 d.  – 2018 m. kovo 30 d.

Paraiškos teikimas:

Teikiant pasiūlymus prašome pateikti:

 • Reikalingą patirtį pagrindžiančius dokumentus:
  • laisvos formos aprašymas, pagrindžiantis reikalavimuose nurodytą patirtį;
  • sąrašas klientų, su kuriais reikalavimuose nurodytose srityse buvo pasirašytos sutartys per paskutinius 5 metus; jeigu paraišką teikia įmonė – sutartys gali būti pasirašytos skirtingų joje dirbančių profesionalų, kurie dirbs įgyvendinant šią sutartį;
  • išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai (diplomo kopija; jeigu studijuota užsienio universitetuose – pateikti įgytos kvalifikacijos patvirtinimą iš Studijų kokybės vertinimo centro); jeigu paraišką teikia įmonė – prašome pateikti visos komandos narių, kurie dirbs įgyvendinant sutartį, išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus);
  • gyvenimo aprašymas Europass ar panašiu formatu (jeigu paraišką teikia įmonė – prašome pateikti visos komandos narių, kurie dirbs įgyvendinant sutartį, gyvenimo aprašymus);
  • jei paraišką teikia atskiri ekspertai – pasirašytą preliminarią jungtinės veiklos sutartį.
 • Kainos pasiūlymą už valandinį tarifą, kartu pateikiant pagrindimą;
 • Užpildytą interesų deklaravimo klausimyną (rasite jį čia).

Prieš pasirašant sutartį, atrinktų kandidatų bus prašoma pateikti ekspertų turimas atestacijas atskirų darbų grupių priežiūrai vykdyti.

Visi pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:

Patirtis panašiose srityse – 45 taškai
Kvalifikacija – 20 taškų
Kaina (pasiūlymo kokybės ir kainos santykis) – 35 taškai
Visa taškų suma – 100 taškų

Įmonės bus eliminuotos iš šio konkurso, jeigu jos arba asmenys, turintys atstovavimo, sprendimų priėmimo arba kontrolės galią jose, yra teisti už sukčiavimo, korupcijos atvejus, dalyvavimą nusikalstamoje grupuotėje, pinigų plovime ar kitose neteisėtos veiklose.

Pasiūlymus prašome siųsti elektroniniu paštu Linai Mačiulei adresu lina@transparency.lt  iki 2017 m. liepos 5  d. 10.00 val. ir laiško temoje nurodyti „Paraiška konkursui dėl inžinerinių konsultacinių paslaugų teikimo“.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis lina@transparency.lt  arba susisiekti telefonu 8 5 212 6951.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School