Naujienos
Naujienų archyvas

TILS skelbia konkursą teisinės ekspertizės paslaugoms įsigyti

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta gegužės 25, 2017


TILS skelbia konkursą teisinės ekspertizės paslaugoms įsigyti

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) įgyvendina pirmąjį Sąžiningumo susitarimų projektą Lietuvoje. Projektą „Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Funds, Phase II“ finansuoja EK, finansavimo sutarties numeris 2015CE16BAT098. Sąžiningumo susitarimai (angl. Integrity Pacts) – tai pasaulinio antikorupcinio judėjimo „Transparency International“ pasiūlytas stebėsenos ir gyventojų įtraukimo modelis, kuriuo siekiama prisidėti prie skaidrumo, atskaitingumo bei gerojo valdymo viešuosiuose pirkimuose. Šio modelio esmė – nepriklausomos šalies įtraukimas į viešojo sektoriaus institucijų įgyvendinamų projektų stebėseną.

Lietuvoje TILS stebės Vilniaus miesto savivaldybės vykdomus Neries krantinės rekonstrukcijos projektus bei šiuo metu ieško nepriklausomo teisės eksperto (advokatų kontoros) projekto teisinės dalies stebėsenai (daugiau informacijos apie projektus rasite čia ir čia).

Reikalavimai kandidatuojančiai įmonei/ekspertui:
1. Ne mažesnė nei 3 metų patirtis konsultuojant klientus statybų teisės klausimais;
2. Ne mažesnė nei 5 metų patirtis konsultuojant klientus viešųjų pirkimų teisės klausimais;
3. Ne žemesnis nei teisės magistro laipsnis;
4. Patirtis dirbant su viešojo sektoriaus įgyvendinamais rangos projektais – privalumas.
Numatomi darbai:
1. Perkančiosios organizacijos parengto techninio projekto Neries krantinės rekonstrukcijai teisinė analizė: dokumentų turinio teisinis vertinimas ir galimų korupcinių rizikų identifikavimas, atitikties įstatymams ir gerajai praktikai vertinimas;
2. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų, atliekamų įgyvendinant Neries krantinės rekonstrukciją, teisinė analizė: dokumentų turinio vertinimas ir galimų korupcinių rizikų identifikavimas, atitikties įstatymams ir gerajai praktikai vertinimas;
3. Sutarčių, kurias perkančioji organizacija pasirašys su rangovais ir tiekėjais, teisinis vertinimas, galimų rizikų identifikavimas, atitikties įstatymams ir gerajai praktikai vertinimas;
4. Teisinės konsultacijos dėl kitų su projektu susijusių teisinių klausimų (pavyzdžiui, dėl galimų tiekėjų arba rangovų pretenzijų, ginčų su perkančiąja organizacija, dėl įvairių priežiūros institucijų veiksmų, susijusių su Nėries krantinės rekonstrukcijos projektu)

Numatoma kontrakto pradžia bei pabaiga: 2017 m. birželio 15 d. – 2018 m. kovo 30 d.

Teikiant pasiūlymus, prašome pateikti:
1. Patirties, pagrindžiančios reikalavimuose nurodytą patirtį, įrodymus:
• laisvos formos aprašymas, pagrindžiantis reikalavimuose nurodytą patirtį;
• sąrašas klientų, su kuriais reikalavimuose nurodytose srityse buvo pasirašytos sutartys per paskutinius 4 metus; jeigu paraišką teikia įmonė – sutartys gali būti pasirašytos skirtingų joje dirbančių profesionalų, kurie dirbs įgyvendinant šią sutartį;
• išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai (diplomo kopija; jeigu studijuota užsienio universitetuose – pateikti įgytos kvalifikacijos patvirtinimą iš Studijų kokybės vertinimo centro); jeigu paraišką teikia įmonė – prašome pateikti visos komandos narių, kurie dirbs įgyvendinant sutartį, išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus);
• gyvenimo aprašymas Europass formatu (jeigu paraišką teikia įmonė – prašome pateikti visos komandos narių, kurie dirbs įgyvendinant sutartį, gyvenimo aprašymus).
2. Kainos pasiūlymą už valandinį/dienos tarifą, kartu pateikiant detalų pagrindimą;
3. Užpildytą interesų deklaravimo klausimyną (rasite jį čia).

Visi pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:
Patirtis panašiose srityse – 20 taškų
Kaina (pasiūlymo kokybės ir kainos santykis) – 10 taškų
Visa taškų suma – 30

Įmonės bus eliminuotos iš šio konkurso, jeigu jos arba asmenys, turintys atstovavimo, sprendimų priėmimo arba kontrolės galią jose yra teistos už sukčiavimo, korupcijos atvejus, dalyvavimą nusikalstamoje grupuotėje, pinigų plovime ar kitose neteisėtos veiklose.

Paraiškos teikimas:
Pasiūlymus prašome siųsti elektroniniu paštu Ingridai Palaimaitei adresu ingrida@transparency.lt iki 2017 m. birželio 9 d. 10.00 val. ir laiško temoje nurodyti „Paraiška konkursui dėl teisinės ekspertizės paslaugų teikimo“

Papildomus klausimus bei prašymus dėl paaiškinimų prašome siųsti ingrida@transparency.lt arba susisiekti telefonu 8 5 212 6951.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School