Iniciatyvos

VIEŠŲ FINANSŲ SKAIDRUMAS

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta spalio 08, 2015


Skaidrumas viešuosiuose finansuose – TILS veiklos sritis, kuri apima projektus bei iniciatyvas, susijusias su:

  • skaidrumu ES struktūrinės paramos lėšų skirstyme;
  • viešuosiuose pirkimuose;
  • valstybės institucijų finansais;
  • politinių partijų finansavimu;
  • biudžeto planavimo ar skirstymo klausimais ir pan.

Šioje srityje TILS atlieka įvairius tyrimus, nuolat stebi su tuo susijusius teisės aktus, rengia įvairias analizes bei įgyvendina kitas veiklas.

2012 m. TILS pradėjo įgyvendinti du su viešaisiais finansais susijusius projektus. Projekto „ES struktūrinių fondų stebėjimas: antikorupcinės priemonės panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas ir apsikeitimas gerosiomis praktikomis“ tikslas yra surinkti ir išanalizuoti gerąsias sukčiavimo ir korupcijos prevencijos praktikas panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas projekte dalyvaujančiose šalyse, siekiant rasti geruosius tokių praktikų pavyzdžius ir parengti apibendrinančias rekomendacijas. Projektas, finansuojamas Europos kovos su sukčiavimu tarnybos per „Transparency International” Čekijos skyrių, be TILS jame dalyvauja „Transparency International“ nacionaliniai skyriai Estijoje, Vengrijoje ir Čekijoje.

Projektą „ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimas” finansuoja Slovakijos valdymo institutas, projekto tikslas – atlikti ankstesniame projekte šio instituto sukurtos ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo metodologijos testavimą ir jos parengimą naudoti. Metodologijos tikslas – parengti tokį klausimyną, kuris leistų vertinti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo konkrečiuose projektuose rizikas, nustatyti, kur galimai lėšos galėjo būti panaudotos neefektyviai arba su padidintomis korupcijos rizikomis.

2011 m. TILS atliko LR ministerijų 2006-2010 m. vykdytų  neskelbiamų pirkimų praktikos analizę, kuri atlikta remiantis duomenimis, gautais iš Viešųjų pirkimų tarnybos pagal siųstus prašymus suteikti informacijos. Neskelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kai apie jų procedūras skelbimai nėra viešai pasiekiami ir kuriose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) skiria dvi neskelbiamų pirkimų rūšis: neskelbiamus supaprastintus pirkimus ir neskelbiamas derybas. Neskelbiami pirkimai analizei pasirinkti, nes pripažįstama, kad tokie pirkimai kelia padidintas nepagrįsto konkurencijos ribojimo, neefektyvaus lėšų panaudojimo ir korupcijos rizikas, tad turėtų būti atliekami tik išimtiniais atvejais, kai tam yra aiškus teisėtas pagrindimas. Visą analizę galite peržiūrėti čia: Icon atsisiųsti (838,2 KB)

2012 m. TILS pakartojo šią analizę, įtraukus ir 2011 m. ministerijų neskelbiamų pirkimų duomenis, šią analizę rasite čia: Icon atsisiųsti (1,1 MB)

Analogiška LR savivaldybių atliekamų viešųjų pirkimų analizė atlikta 2012 m., ją finansavus Karališkajai Danijos ambasadai Lietuvoje, galite peržiūrėti ją čia:   Icon atsisiųsti (2,7 MB) ir susipažinti su iliustracijos.lt komandos parengtomis iliustracijomis čia:  Icon atsisiųsti (229,1 KB)

2006 m. TILS įgyvendino projektą “Europos Sąjungos Struktūrinių fondų monitoringas: įgyvendinimo efektyvumas” bei atliko tyrimą, „Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos Lietuvai paskirstymo skaidrumas”. Tyrimo ataskaitą galite rasti čia:  Icon atsisiųsti (508,0 KB)

2005 m. TILS atliko pirmąjį „Viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimą”, kurio metu siekta išnagrinėti, kaip Lietuvos verslo atstovai vertina viešųjų pirkimų būklę Lietuvoje, apibrėžti galimus viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo būdus ir aptarti galimą verslo atstovų bendradarbiavimą, gerinant viešųjų pirkimų organizavimą, skaidrumą ir sąžiningumą. Tyrime atskleista viešuosiuose pirkimuose dalyvavusių įmonių atstovų nuomonė apie viešųjų pirkimų sistemos skaidrumą. Su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia:   Icon atsisiųsti (635,0 KB)

2006 – 2007 m. atliktas tyrimas „12 įžvalgų apie viešuosius pirkimus Lietuvoje”, kur apklausti viešųjų pirkimų konkursuose patirties turinčių įmonių vadovai. Tyrimo rezultatus galite rasti čia:  Iconatsisiųsti (125,5 KB)

TILS LEIDINIAI VIEŠŲJŲ FINANSŲ SRITYJE

VP-2010.jpg

Naujos tendencijos viešuosiuose pirkimuose: privalumai ir trūkumai

METAI: 2010
LEIDINYS:TILS BIBLIOTEKOJE
APIE LEIDINĮ:

Siekiant efektyvesnio viešųjų lėšų panaudojimo, reikia skirti daugiau dėmesio viešųjų pirkimų pagrįstumui. Diskusijose apie didesnį viešųjų finansų valdymo efektyvumą vis dažniau atsiranda siūlymų naudoti tokias Lietuvoje vis dar naujas priemones kaip viešojo ir privataus sektorių partnerystė ar prasižengusių tiekėjų juodieji sąrašai. Šio leidinio tikslas yra aptarti tokių jau praktikoje įgyvendinamų iniciatyvų privalumus bei trūkumus.

public_procurement.jpg

Kaip praskaidrinti viešuosius pirkimus?

METAI: 2006
LEIDINYS:  ATSISIŲSTI (2,1 MB)
APIE LEIDINĮ:

Knygoje pristatomas TILS inicijuotas pirmasis Lietuvoje išsamus sociologinis viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimas, kuris padeda įvertinti korupcijos mastus viešuosiuose pirkimuose, jos priežastis ir ieškoti priešnuodžių. Taip pat supažindinama su Čekijos ir Jungtinės Karalystės „Transparency International“ ekspertų įžvalgomis apie korupciją viešuosiuose pirkimuose, pateikiamas Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtas Viešųjų pirkimų vadovas.

ES-lesu-skaidrumas.jpg

Kiek reikia skaidrumo leidžiant ES pinigus?

METAI: 2006
LEIDINYS:TILS BIBILIOTEKOJE
APIE LEIDINĮ:

Knygoje akcentuojamas skaidrumas – vienas iš svarbiausiųbendrų tikslų, susijusių su ES struktūrine parama. Nes be skaidrumo nėra pagrindo visuomenės susitarimui apie paramos efektyvumą ar naudą. Leidinyje skelbiami tekstai, kurie galėtų įkvėpti įvairioms antikorupcinėms iniciatyvoms ir suteikti kompetencijos vertinti galimą tų iniciatyvų poveikį.

kiek-skaidriai-leidziame-es-pinigus.jpg

Kiek skaidriai leidžiame ES pinigus?

METAI: 2005
LEIDINYS: TILS BIBILIOTEKOJE
APIE LEIDINĮ:

Šioje brošiūroje Europos Sąjungos struktūrinės paramos ekspertai analizuoja, kiek skaidriai Lietuva naudoja ES paramą pagal 2004-2006 m. Bendrąjį programavimo dokumentą. Atrankos efektyvumo ir skaidrumo požiūriu nagrinėjama tiek sudėtinga institucinė sąranga, sukurta ES lėšoms administruoti, tiek gana painios procedūros. Viena pagrindinių įžvalgų yra ta, kad nagrinėjamoji administravimo sistema kuria projektų atrankos politizavimo riziką.

*Daugiau TILS leidinių galite rasti mūsų leidinių skiltyje.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School