Naujienų archyvas

Viešųjų pirkimų skaidrumas

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta gegužės 14, 2013


Ūkio ministerijos siūlymai sumažinti neskelbiamų derybų priežiūrą, padidinti mažos vertės pirkimų vertės lubas, taikyti išimtis tam tikriems politinių kampanijų metu vykdomiems pirkimams ir sukurti naują didelės apimties pirkimų kategoriją padidintų korupcijos riziką viešuosiuose pirkimuose. Taip teigiama „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) pateiktose pastabose Seimui dėl Viešųjų pirkimų įstatymui siūlomų pakeitimų.

TILS nesutinka su Ūkio ministerijos siūlymu leisti vykdyti pirkimus neskelbiamų derybų būdu, negavus Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) leidimo, kai tokių pirkimų vertė neviršija 5 mln. litų prekėms ar paslaugoms ir 20 mln. litų darbų pirkimui, t.y. kai neviršijama didelės apimties pirkimų vertė. Pagal pateiktus siūlymus VPT leidimo nereikėtų prašyti ir prieš sudarant vidaus sandorį, pvz. savivaldybei sudarant sutartį su savivaldybės valdoma įmone. Tarptautinėje praktikoje neskelbiamos derybos ir vidaus sandoriai korupcijos atžvilgiu laikomi vienais rizikingiausių pirkimų būdų. 2012 m. vien neskelbiamų derybų būdu Lietuvoje buvo išleista 267,8 mln. litų.

TILS taip pat nepritaria siūlymui dvigubai padidinti dabartines mažos vertės pirkimų ribas, t.y. nuo 100 tūkst. iki 200 tūkst. litų prekėms ir paslaugoms įsigyti ir nuo 500 tūkst. iki 1 mln. litų darbams. TILS atkreipia dėmesį, jog nepateikiama pagrįstų duomenų, kad mažos vertės pirkimai neproporcingai apsunkintų perkančiųjų organizacijų darbą ir būtų joms nuostolingi. Tuo tarpu, būtent mažos vertės pirkimams taikomos išimtys, kurios sudaro didesnę terpę korupcijai. Dėl šios priežasties, padidinus mažos vertės pirkimų vertes, atsirastų ir daugiau sandorių su padidinta korupcine rizika.

Be to, TILS nepalaiko siūlymo panaikinti pareigą metų pradžioje skelbti visų, išskyrus mažos vertės, pirkimų techninių specifikacijų projektus. Pakeitimais siūloma tokią pareigą taikyti tik didelės apimties pirkimams. Tyrimai rodo, kad viešųjų pirkimų kvalifikacinių reikalavimų ir techninių specifikacijų rengimas yra vienas rizikingiausių pirkimų atlikimo etapų. Tuo tarpu, techninių specifikacijų projektų rengimas prisideda ir prie perkančiųjų organizacijų atsakingesnio pirkimų planavimo.

TILS taip pat prašo projekto iniciatorių pagrįsti projekte pateiktą siūlymą Viešųjų pirkimų įstatymo netaikyti politinėms kampanijoms skirtiems pirkimams, konkrečiai – reklamos kampanijų paslaugoms, propagandinių filmų gamybai ir propagandinių vaizdajuosčių gamybai. TILS pažymi, jog šiuo metu nėra pateikta aiškių argumentų, kurie pagrįstų tokios išimties taikymą ir proporcingumą bei parodytų, kad neįmanoma užtikrinti tinkamo politinių kampanijų vykdymo jokiu kitu būdu. Visame pasaulyje būtent viešinimo paslaugų pirkimo paslaugos dažnai tampa neskaidrių susitarimų objektu, tad tokioms paslaugoms pirkti turėtų būti taikomi itin aukšti atskaitingumo standartai.

TILS pastabas galite rasti čia .Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School