Politikos skaidrumas
Tyrimai

Lietuvos atsparumo korupcijai sistemos tyrimas

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta spalio 20, 2015


NIS (ang. National Integrity Study) tyrimas apima svarbiausias šalies valdymo institucijas, atsakingas už kovą su korupcija. Šioms institucijoms veikiant gerai, jos sudaro atsparią ir tvirtą NIS, galinčią efektyviai kovoti su korupcija; ir, priešingai, nesant pakankamai atitinkamų taisyklių ir vyraujant neatskaitingam elgesiui, yra puikios sąlygos klestėti korupcijai, trikdyti darnų visuomenės vystymąsi ir ardyti socialinę sanglaudą. Todėl NIS stiprinimas skatina geresnį šalies valdymą ir teisingesnės visuomenės vystymąsi. NIS tyrime įvertinama teisinė sistema ir teisinių antikorupcinei sistemai svarbių institucijų reali veikla.Tarp šių institucijų yra įstatymų vykdomoji bei leidžiamoji valdžia, teismai,  viešasis sektorius, teisėsaugos institucijos, rinkimų priežiūros, ombudsmeno, audito bei antikorupcinės institucijos, politinės partijos, taip pat žiniasklaida, pilietinė visuomenė bei verslas.

Taip pat kviečiame susipažinti su TILS leidiniu apie tyrimą:

Nacionalinės atsparumo korupcijai sistemos tyrimas:

icon_tyrimascor

Tyrimo versiją anglų kalbą rasite paspaudę čia.

Trumpai apie leidinį:

Knygoje pristatoma, kaip ekspertai vertina įvairių Lietuvos institucijų ir viešojo gyvenimo sričių atsparumą korupcijai. 2011-2012 m. atlikto „Lietuvos nacionalinės atsparumo korupcijai sistemos tyrimo“ metu dvylikos ekspertų grupė analizavo viešojo, privataus ir pilietinės visuomenės sektorių pajėgumus, nepriklausomybę, skaidrumą ir atskaitingumą, etikos sistemų veikimą ir vaidmenį, užtikrinant šių sektorių atsparumą korupcijai.

Ekspertų išnagrinėtos trylika institucijų ir sričių: Seimas, vykdomoji valdžia, teismai, viešasis sektorius, teisėsaugos institucijos, Vyriausioji rinkimųkomisija, Seimo kontrolieriai, Valstybės kontrolė, antikorupcinės agentūros, politinės partijos, žiniasklaida, pilietinė visuomenė ir verslas. Tyrime įvardijamos teisinio reguliavimo ir jo įgyvendinimo problemos ir pateikiamos rekomendacijos situacijai gerinti.

Knyga skirta visiems besidomintiems korupcijos reiškiniu, su juo susijusiomis rizikomis ir antikorupciniais sprendimais.

Remiantis atliktu tyrimu ir apibendrinus nacionalinę praktiką, „Transparency International“ Lietuvos skyrius parengė trumpus apibendrinimus, skirtus esminiams skaidrumo iššūkiams politinių partijų ir viešųjų pirkimų srityse. Su jais lietuvių ir anglų kalbomis galite susipažinti čia:

Viešieji pirkimai: Viešieji pinigai ir skaidrumasfile_32x32Lietuvių k. (398,9 KB)file_32x32Anglų k. (512,4 KB)

Politinės partijos: Pinigai, galia ir antikorupcinės priemonės:file_32x32Lietuvių k. (387,1 KB) file_32x32Anglų k. (514,7 KB)Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School