Sąžiningumo susitarimai

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta lapkričio 09, 2016


„SĄŽININGUMO SUSITARIMAS“ – KAS TAI?

„Sąžiningumo susitarimas“ (angl. Integrity Pact) – tai pasaulinio antikorupcinio judėjimo „Transparency International“ pasiūlytas modelis, kuriuo siekiama prisidėti prie skaidrumo, atskaitingumo bei gerojo valdymo viešuosiuose pirkimuose. Šio modelio esmė – nepriklausomos šalies įtraukimas į viešojo sektoriaus institucijų įgyvendinamų projektų stebėseną.

2016 – 2019 m. „Transparency International“ Lietuvos skyrius įgyvendina „Sąžiningumo susitarimų“ projektą Lietuvoje. Projektas finansuojamas Europos Komisijos per „Transparency International“ Sekretoriatą, projekto vertė – 389 113 EUR.

Projekto metu TILS stebi šiuos du Vilniaus miesto savivaldybės projektus, kurių bendra vertė – 11,4 mln EUR.:

Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje (projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-904-01-0001);
Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas (projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-904-01-0002).

Su šių projektų įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai:

 • „Dešinės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu“;
 • „Dešinės Neries krantinės pusės pėsčiųjų ir dviračių takų nuo Baltojo tilto iki Žaliojo tilto, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu“;
 • „Dešinės Neries krantinės pusės paviršinių nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų tarp Baltojo tilto ir Baravyko g., Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu“;
 • „Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu“;
 • „Neries upės krantinių apšvietimo įrengimo darbai Vilniuje su darbo projekto parengimu“;
 • „Dešinės Neries krantinės pusės riedučių parko įrengimo Vilniuje statybos darbai su darbo projekto parengimu“.

 • Projekto partneriai

2017 m. gegužės ir birželio mėn. TILS paskelbė šaukimus teisinės ekspertizės, programavimo bei inžinerinėms konsultacinėms paslaugoms įsigyti.
Po atrankos procesų, TILS pasirinko šiuos partnerius:

Teisinei ekspertizei – Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX,
Inžinerinėms konsultacijoms – UAB „SWECO“,
Programavimo darbams – UAB „ORCA Team“.

DAUGIAU APIE „SĄŽININGUMO SUSITARIMUS“ 


 • Pagrindiniai „Sąžiningumo susitarimo“ proceso etapai:

1. Pasirašomas tarpusavio supratimo memorandumas (nedetalizuojamas oficialus susitarimas);
2. Pasirašomas „Sąžiningumo susitarimas“ (dvišalė sutartis tarp projekto vykdytojo ir nepriklausomo stebėtojo);
3. Parengiamos savanoriškos deklaracijos tiekėjams;
4. Su laimėjusiais tiekėjais pasirašomi „Sąžiningumo susitarimai“ (trišalės sutartys tarp projekto vykdytojo, tiekėjo ir nepriklausomo stebėtojo);
5. Vykdoma išorinė projekto įgyvendinimo stebėsena (įtraukiami nepriklausomo stebėtojo samdomi išorės ekspertai, visuomenės grupės);
6. Nepriklausomo stebėtojo administruojamoje internetinėje platformoje viešinama išsami informacija apie projektą bei jo įgyvendinimą, stebėsenos išvados;
7. Pagal poreikį projekto metu nepriklausomas stebėtojas gali rengti viešąsias konsultacijas, mokymus tikslinėms grupėms.

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) įgyvendina šią iniciatyvą Lietuvoje 2016 – 2019 m. 


 • Trumpai apie projekto pradžią

2015 m. TILS pradėjo iniciatyvą „Sąžiningumo susitarimas“. Iš pradžių TILS bendradarbiavo ir pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, kuris planavo įgyvendinti projektą „Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpusų statyba“, tačiau greitai tapo aišku, kad šis projektas vėluoja ir nebus pradėtas įgyvendinti laiku. Tad TILS pradėjo preliminarią analizę dėl kitų galimų projektų stebėsenos.

Vilniaus Gedimino technikos universitetui 2016 m. lapkričio mėnesį oficialiai patvirtinus, jog jie iš „Sąžiningumo susitarimo“ traukiasi, apie tai informuota Europos Komisija bei Finansų ministerija ir iš karto pradėtos derybos su kitais galimais kandidatais – Vilniaus dailės muziejumi ir Vilniaus miesto savivaldybe. Trečiojo projekto įgyvendinimo etapo pradžioje, 2017 m. sausio 5 d., pasirašytas ketinimų protokolas su Vilniaus miesto savivaldybe, kuri stebėsenai pasiūlė įgyvendinamus Neries krantinės rekonstrukcijos projektus: „Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje“, „Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas“. Finansų ministerija pritarė tokiam projektų keitimui.

2017 m. vasario 14 d. Europos Komisija oficialiai patvirtino, kad „Transparency International“ Lietuvos skyriui leidžiama pakeisti stebimą projektą, ir vasario pabaigoje, po keleto susitikimų su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais, pasirašytas abipusio supratimo memorandumas dėl sąžiningumo susitarimo įgyvendinimo.


 • Sąžiningumo susitarimo pasirašymas su Vilniaus miesto savivaldybe

2017 m. vasario 27 d. suorganizuotas susitikimas Vilniaus miesto savivaldybėje, kur skirtingų Savivaldybės skyrių, „Vilniaus plano“ (techninius projektus rengianti savivaldybės įmonė), „Vilniaus vystymo kompanijos“ (projektų vystytojas) ir „Centrinės projektų valdymo agentūros“ (priežiūros institucija) atstovams pristatytas sąžiningumo susitarimo modelis bei detaliau aptartos bendradarbiavimo galimybės. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai po šio susitikimo išsiųstas „Sąžiningumo susitarimo“ projektas ir pradėtos derybos dėl jo turinio. Jį suderinus, birželio mėn.  Vilniaus miesto savivaldybės administracija pradėjo oficialų susitarimo patvirtinimo procesą. Sąžiningumo susitarimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija buvo pasirašyta 2017 m. birželio 30 d.


 • Sąžiningumo susitarimo pasirašymas su „Vilniaus vystymo kompanija“

Išsamiai susipažinus su stebimų projektų procesų valdymu ir eiga, paaiškėjo, kad savivaldybės  kontroliuojama įmonė „Vilniaus vystymo kompanija“ bus įsitraukusi į projektų įgyvendinimą visą laikotarpį, tad buvo nutarta parengti dvišalę „Sąžiningumo susitarimo“ sutartį. Sutartis tarp Vilniaus vystymo kompanijos ir TILS buvo pasirašyta 2017 m. birželio 29 d.
Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School