Tyrimai


Tyrimai

Viešųjų finansų skaidrumas

LR ministerijų 2011 metais vykdytų neskelbiamų pirkimų tendencijos

vasario 25, 2012

Tikslas – išanalizuoti, kokia yra LR ministerijų vykdomų neskelbiamų pirkimų praktika. Ši analizė atlikta remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis. Patei...
Tyrimai

2012 m. antikorupcinių priemonių LR institucijose tyrimas

vasario 05, 2012

Tyrimo duomenys parengti 198 valstybės institucijoms pateikus atsakymus į „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (toliau  – TILS) klausimus dėl įgyven...
Tyrimai

Antikorupcinis ugdymas

TILS jaunimo sąžiningumo tyrimas

sausio 05, 2012

Tyrimo tikslas - ištirti, kiek Lietuvos jaunimas linkęs pateisinti įvairaus nesąžiningo elgesio formas, kas, jaunimo manymu, galėtų užkirsti kelią tokiam elge...
Tyrimai

Informacijos prieinamumas Lietuvoje

rugsėjo 25, 2011

Tyrimo tikslas - remiantis nacionalinėmis sociologinėmis apklausomis bei ekspertiniais vertinimais nustatyti informacijos prieinamumo situaciją Lietuvoje, gal...
Tyrimai

Baudžiamosios atsakomybės už korupcinius nusikaltimus taikymo iššūkiai

rugpjūčio 25, 2011

TILS siekia paskatinti diskusiją apie trūkumus teisiniame reguliavime bei procese ir kas turėtų būti keičiama, kad korupciniai nusikaltimai būtų sėkmingai iša...
Tyrimai

Senaties terminai ir baudžiamasis persekiojimas už korupcinius nusikaltimus Europos Sąjungoje

liepos 25, 2011

Šioje studijoje vertinama senaties terminų įtaka baudžiamajam persekiojimui už korupcijos nusikaltimus Europos Sąjungoje. Studija yra paremta 27 tyrimais, kur...
Tyrimai

Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją įgyvendinimo priežiūros paralelinė ataskaita: Lietuva

birželio 25, 2011

Ši ataskaita suteikia galimybę iš šalies pažvelgti, kaip Vyriausybė įgyvendina JT Konvenciją prieš korupciją. Šalia valstybės parengtos ataskaitos, kuri nėra ...
Tyrimai

Senaties terminų taikymo baudžiant už korupcinio pobūdžio nusikaltimus Lietuvoje analizė

kovo 25, 2011

Išaiškėję faktai apie bylas, nutraukiamas dėl senaties, sukelia audringą neigiamą žiniasklaidos ir visuomenės reakciją. Nors bylos dėl korupcinių nusikaltimų ...