Tyrimai


Tyrimai

Karštosios linijos Lietuvoje: analizė ir rekomendacijos

lapkričio 25, 2010

Siekdamas išsiaiškinti, kokias pranešimo galimybes turi Lietuvos gyventojai ir valstybės tarnautojai, „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) 200...
Politikos skaidrumas

Tyrimai

Rekomenduojami principai pranešėjų apsaugos įstatyminiam reguliavimui

spalio 25, 2010

Dokumente pateikiamos rekomendacijos pranešėjų apsaugos nacionaliniam reguliavimui. Rekomendacijose apibrėžiamos pagrindinės sąvokos (pranešimas, informacijos...
Tyrimai

Žiniasklaidos skaidrumas

Žiniasklaidos atskaitingumas Lietuvoje, Latvijoje ir Švedijoje: žvalgomasis tyrimas

rugpjūčio 25, 2010

Tyrime buvo analizuotos penkių Lietuvos dienraščių („Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Lietuvos žinios“, „Verslo žinios“, „Vilniaus diena“) 2008 m. publikacijos...
Tyrimai

Verslo skaidrumas

Lietuvos nekilnojamojo turto, statybų ir projektavimo veikla užsiimančių įmonių atstovų apklausa

rugpjūčio 25, 2009

Tyrimas atskleidė, jog statybų srities atstovai korupciją vertina kaip didelę šio sektoriaus problemą ir prisipažįsta dažnai susiduriantys su kyšininkavimu be...
Tyrimai

Viešųjų finansų skaidrumas

Viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimas

liepos 25, 2009

Tyrimo tikslas – nustatyti kaip Lietuvos Respublikos verslo įmonių vadovai / jų įgalioti asmenys vertina viešųjų pirkimų būklę Lietuvos Respublikoje, atskleis...
Tyrimai

Žiniasklaidos skaidrumas

Tyrimas „Skaidresnės žiniasklaidos link“

spalio 25, 2008

Tyrime pristatoma, kaip verslo atstovai vertina žiniasklaidos priemones ir jų skaidrumą. Didioji dalis apklaustų verslininkų mano, kad Lietuvos žiniasklaida y...
Tyrimai

NVO sektoriaus skaidrumo skatinimo tyrimas

rugsėjo 25, 2008

Tyrime apžvelgiama Lietuvos NVO veikla, kuri, pažymima, dažnai susiduria su finansavimo problemomis ir kvalifikuotų darbuotojų stoka. Pristatant NVO atskaitom...
Tyrimai

Viešųjų finansų skaidrumas

12 įžvalgų apie viešuosius pirkimus Lietuvoje

rugsėjo 25, 2007

Įmonių vadovai, turintys patirties viešųjų pirkimų konkursuose, išreiškė kritišką nuomonę apie informacijos sklaidą ir viešuosius pirkimus reguliuojančią teis...