Tyrimai


Tyrimai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos Lietuvai pasiskirstymo skaidrumas

vasario 25, 2007

Tyrimo dalyviai nurodė keletą ES struktūrinių fondų paramos paskirstymo trūkumų:  ilgą laiko tarpą nuo paraiškos pateikimo iki sutarties paramai gauti pasiraš...
Tyrimai

Verslo skaidrumas

Automobilių techninės priežiūros sektoriaus skaidrumo tyrimas

vasario 15, 2007

Daugiau negu 50 proc. tyrime dalyvavusių Lietuvos gyventojų automobilių techninės priežiūros centrus įvertino kaip iš dalies arba labai korumpuotus. Trečdalis...
Tyrimai

Miškų sektoriaus skaidrumo žvalgomasis tyrimas

sausio 25, 2007

Ataskaitoje pateikiami duomenys apie miškų sektoriaus institucijų atstovų korupcinę patirtį. Apie 30 proc. tyrimo respondentų teigė, jog miškų sektoriaus veik...
Tyrimai

Viešųjų finansų skaidrumas

Viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimas: verslininkų apklausa

rugpjūčio 25, 2006

Tyrime pristatoma viešuosiose pirkimuose dalyvavusių įmonių atstovų nuomonė apie viešųjų pirkimų sistemos skaidrumą, apie labiausiai korumpuotus viešųjų pirki...
Tyrimai

Viešųjų finansų skaidrumas

Diskusija apie viešųjų pirkimų organizavimo problemas

gegužės 25, 2006

Diskusijoje išgrynintos įžvalgos apie viešųjų pirkimų Lietuvoje privalumus bei trūkumus, pristatomos ekspertų siūlomos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo rek...
Viešųjų finansų skaidrumas

Tyrimai

Savivaldos informacijos teikimo apie viešuosius pirkimus tyrimas

vasario 25, 2006

Tyrimo rezultatų santraukoje galėsite susipažinti su informacijos apie viešuosius pirkimus prieinamumą 11-oje Lietuvos miestų savivaldybių. Tyrime nagrinėta, ...
Tyrimai

TILS skelbia bendrovės "Žvilgsnis iš arčiau" pastabas apie 2004 m. Seimo rinkimų politinių kampanijų finansines ataskaitas: politinės partijos vis daugiau lėšų nurodo kaip "nuosavas" dar labiau sustiprindamos įtarimus dėl jų kilmės neskaidrumo.

lapkričio 02, 2004

Paaiškinimų apie "Žvilgsnis iš arčiau" metodologiją prašome ieškoti šioje svetainėje 2004 m. rugpjūčio 12 d. "Naujienose". "Žvilgsnis iš arčiau" ir "In...